Skip to content

Co można „załatwić” u notariusza?

Written by

admin

Kim jest notariusz?

Zawód notarialny towarzyszy Europie kontynentalnej od wielu wieków. W dawnej Polsce osobę, która go wykonywała, nazywano po prostu rejentem. Notariusz musi być co najmniej magistrem prawa oraz mieć ukończoną aplikację notarialną. Dopiero wtedy może podjąć on pracę w zawodzie. Miejscem jego pracy jest kancelaria notarialna, w której może przyjmować klientów, celem dokonania doniosłych czynności prawnych, przede wszystkim w świetle prawa cywilnego, którym głównie się on zajmuje. Mówiąc o zawodzie notariusza, nie można zapomnieć, że jest to zawód zaufania publicznego. Wykonuje on zatem zadania ważne, w perspektywie interesu publicznego. Nie może on więc skupiać się wyłącznie na zysku, ale przede wszystkim na interesie ludzi, którzy do niego przychodzą. Aby pełnić ten zawód, musi mieć on bardzo dobrą opinię osobistą oraz wystrzegać się skandali, które mogłyby na nią wpłynąć. W razie, gdyby to nastąpiło, odpowiada on dyscyplinarnie przed komisją samorządu notarialnego, która może pozbawić go prawa do wykonywania zawodu. 

Obecnie kancelarie notarialne można spotkać w polskich miastach większych i mniejszych jak Warszawa, Olsztyn, Wrocław, a ich ceny są dopasowane do kieszeni zwykłego obywatela.

Czym zajmuje się notariusz? 

Skoro określono ogólny zarys działania zawodu rejentowskiego, to teraz należałoby doprecyzować, czym on się w zasadzie zajmuje? Jak już wyżej ujęto, będą to szczególne rzeczy bazujące na zaufaniu publicznym oraz na dobro publiczne wpływające. W ujęciu Kodeksu Cywilnego są one doniosłe prawnie, zatem muszą być dodatkowo spełnione właśnie w formie pisemnej w kancelarii notarialnej. Jakie to są konkretnie rzeczy? Między innymi zaliczyć można:

 • Umowy sprzedaży — chodzi tutaj przede wszystkim o sprzedaż nieruchomości wolno stojących lub lokali.
 • Darowizny nieruchomości
 • Sporządzanie testamentów
 • Zbywanie praw — np. użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • Umowy małżeńskie
 • Przenoszenie hipoteki
 • Sporządzanie pełnomocnictw

Jak widać, spektrum obowiązków notariusza jest szerokie, a chcąc zlecić któreś z powyższych dobremu przedstawicielowi tego zawodu, to warto zapoznać się np. ze stroną Pana Michała Milewskiego, którego kancelaria notarialna znajduje się w Olsztynie. Ponadto warto dodać, że poza wymienionymi powyżej najbardziej znanymi w świadomości ogółu czynnościami, w kancelarii notarialnej możemy także:

 • sporządzić weksel
 • zlecić spisanie protokołu ze zgromadzenia członków spółki kapitałowej
 • wydać na przechowanie (depozyt notarialny) rzeczy o wysokiej wartości jak np. pieniądze, dokumenty bądź inne papiery wartościowe
 • zlecić sporządzenie projektu dokumentów jak np. aktów czy oświadczeń.

Sporządza on także wpisy, odpisy i wyciągi z dokumentów np. z księgi wieczystej, co jest bardzo ważne przede wszystkim przy przenoszeniu własności nieruchomości lub spisywania umowy najmu lokalu na potwierdzenie własnych praw własności najemcy.

Aby nie popaść w błędy prawne przy dokonywaniu niektórych czynności, nie należy unikać kancelarii notarialnych, zwłaszcza jeśli chodzi o czynności doniosłe. Ponadto należy też zwracać uwagę na jakość wykonywanych usług w wybranej przez nas kancelarii. Dla przykładu, w Olsztynie warto zapoznać się z ofertą p. Milewskiego.

Mając to na uwadze, możecie Państwo czuć się na tyle wyposażeni w wiedzę, aby bez stresu dokonać czynności prawnej, która wymaga większego nakładu. 

Previous article

Kancelaria prawna rozwiązująca problemy klientów

Next article

Jak wybrać prawnika od rozwodów?