Skip to content

Baza orzeczeń sądowych – co to takiego?

Written by

admin

Baza orzeczeń sądowych – czy wszystkie wyroki mogą się znaleźć w jednym miejscu?

Nie wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak portale, które gromadzą orzeczenia sądowe. Jednak niestety niezbyt wiele sądów, na bieżąco aktualizuje swoje bazy. Niektóre z nich dodały swoje bazy dwa, trzy lata temu i od tego czasu nie zamieścili niczego nowego. Nie dostrzegają one, że taki portal, który byłby regularnie aktualizowany może znacznie pomóc, także pracy samych sądów.

Portale z orzeczeniami sądowymi

Pracownicy sądów nie aktualizują baz z orzeczeniami z różnych powodów. Przede wszystkim nie chcą oni dodawać kolejnych obowiązków pracownikom sekretariatów, którzy i tak mają nawał pracy. Wiele osób podkreśla, że publikacja orzeczeń jest sporym problemem i wymaga ogromnego nakładu czasu i pracy. Sekretariaty sądowe są przeciążone, dlatego pracownikom ciężko jest podjąć się jeszcze innych obowiązków. Dodatkowym kłopotem są spore problemy kadrowe. Można jednak znaleźć sądy, które publikują swoje wyroki regularnie bez żadnych problemów. Przykładem mogą być sądy apelacyjne oraz niektóre sądy okręgowe. Rekordzistom jest sąd okręgowy w Łodzi, który opublikował 27,1 tysiąca spraw w porównaniu np. do sądu w Zamościu, który opublikował 185 spraw. Specjaliści tłumaczą, że ma to związek z wewnętrznymi zarządzeniami i ustaleniami. W niektórych placówkach, dyrekcja przywiązuję duża wagę, do tego aby zorganizować pracę sądów w taki sposób, aby nie miały one żadnych problemów z regularną publikacją wyroków. Pracownicy nie musza zostawać po godzinach, ani zabierać prac do domów, nikt też się nie skarży i nie ma żadnych problemów z wykonaniem swoich obowiązków.

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości w kwestii publikacji orzeczeń sądowych na portalach

Istnieje wiele baz orzeczeń sądowych. Jest to bardzo przydatna baza, w której można znaleźć naprawdę wiele dokumentów. Wiele osób, zastanawia się jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Minister Sprawiedliwości. Jednak puki co nie przeprowadza on, żadnych bardziej szczegółowych analiz, dotyczących funkcjonowania tego typu portalów i częstotliwości publikowania orzeczeń przed poszczególne sądy. Resort Sprawiedliwości dysponuje danymi, zgodnie z którymi:
  • w 2013 roku na portalach opublikowano 33 315 orzeczeń,
  • w 2014 roku na portalach opublikowano 42 850 orzeczeń,
  • w 2015 roku na portalach opublikowano 41 268 orzeczeń,
  • w 2016 roku na portalach opublikowano 50 778 orzeczeń,
  • w 2017 roku na portalach opublikowano 44 820 orzeczeń.
Minister deklaruje, że nie ma planów co do wprowadzania jakichkolwiek zmian w ogólnym funkcjonowaniu porali dotyczących publikacji orzeczeń. Publikacja wyroków, nadal będzie sprawą indywidualną, zależną od wymagać dyrekcji poszczególnych sądów i od organizacji ich pracy. Resort zaznacza, że portale tego typu, gwarantują konstytucyjną zasadę jawności, jednak jak wspomniano wcześniej, aby działały one w sposób odpowiedni, konieczny jest spory nakład pracy, a także czasu i pieniędzy. Nie ma więc potrzeby nakazywania sądom obowiązkowego publikowania wszystkich wyroków. Ponadto takie działanie mogłoby doprowadzić do zapychania się serwerów i wielu innych problemów natury informatycznej, a same orzeczenia interesują zbyt mało osób, by było to działanie opłacalne.

Next article

Kancelaria prawna rozwiązująca problemy klientów