Menu

Zakres Usług

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.,
Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm)
Notariusz dokonuje następujących czynności: